Nyt fra Tandplejeren

Nyt fra Tandplejeren

Oplever du mundtørhed?

Årsagerne til mundtørhed kan være mange.  De hyppigste årsager skyldes medicin, Sjögren, og diabetes. De hyppigste medicinpræparater som kan medføre mundtørhed er: Blodtrykssænkende midler, vanddrivende medicin, midler mod allergi, astmamedicin og medicin mod psykiske sygdomme. Ved indtag af flere præparater også kaldt polyfarmaci er risikoen stor for mundtørhed